Welkom op onze website!

Hallo wij zijn Bart Roels en Koen Van Der Plas. Wij zijn studenten IT&Netwerken aan het Oscar Romerocollege. Voor onze geïntegreerde proef hebben we ervoor gekozen om een website te maken voor Garage Mertens, gelegen te Dendermonde. Als naam voor ons project hebben we gekozen voor ‘Automotive Checker’. Deze naam verwijst onmiddellijk naar de reden van ons project : het automatiseren van een probleem. Bart is de zoon van Caroline Van De Voorde en zij is service manager in Garage Mertens. Dit verklaart ook meteen de link met de firma.


Reden?

Wat is de reden achter dit project? Waarom zijn we met dit project begonnen?

Doel?

Wat zijn onze doelen achter dit project? Zowel persoonlijk als extern?

Resultaat?

Hoe zien wij het eindresultaat?

Reden?

Garage Mertens stelden zichzelf de vraag hoe ze de efficiëntie konden verhogen tijdens de controle van nieuwe stockwagens. De garage kampt met het probleem dat de controle op nieuwe stockwagens, niet efficiënt verloopt. Bij het binnenkomen van het voertuig dient er nagekeken te worden of deze enige schade heeft opgelopen bij het transporteren en/of afleveren.

Na de ontvangst en een eerste check van het voertuig zijn er nog verschillende periodieke controles die de medewerkers moeten uitvoeren. De eerstvolgende deadline komt er na zes weken. Hierna zijn er nog meer deadlines die moeten gerespecteerd worden. De controle wordt opnieuw uitgevoerd na drie maanden, na zes maanden en ten slotte na twaalf maanden. Deze procedure wordt nog steeds op papier gedaan. Het gaat hier over één specifiek formulier dat de hele weg van elk voertuig, zijnde van het in ontvangst nemen tot de eerste controle op schade tot aan de verkoop, op volgt.

Doel?

Ons doel is om dit manueel proces te automatiseren en digitaliseren.
We willen graag verschillende doelen bereiken :
- efficiëntie verhogen
- meer interne controles
- automatische herinneringen
- meer ecologisch werken

De doelen die wij als leerling met dit project willen bereiken is om onze theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Onze ervaring in de praktijk is nog beperkt. Maar tijdens onze studie hebben we veel dingen geleerd die kunnen helpen in de praktijk. Daarom proberen wij met dit groter project onze kennis om te zetten in de praktijk. Ook één van onze doelen is het leren communiceren met diverse eindklanten. Zowel eindklanten met technische kennis als zonder technische kennis.

Resultaat?

De hoofdbedoeling van ons project draait om het digitaliseren en automatiseren van een bepaald probleem. Dit doen we door een website en een database te voorzien die alle gegevens herneemt en waarbij er voor elke wagen een zo groot mogelijk aantal gegevens hernomen wordt. Er zal snel en makkelijk gezocht kunnen worden doorheen alle informatie. Dit kan dan ook vanuit elk element, bijvoorbeeld door middel van het chassisnummer, via het type van auto, via de datum van levering….

Wij willen als eindresultaat van ons project een volledig werkende website klaar hebben, Deze zal de werknemers van de garage makkelijk en vlot kunnen gebruikt worden. Deze website zal in verbinding staan met de database waar al de huidige gegevens reeds in verwerkt zitten en waarbij de nieuwe gegevens makkelijk toegevoegd kunnen worden door de gebruikers We maken hiervoor gebruik van een invulscherm.

Ons team

Bart Roels
Developer
Koen Van Der Plas
Developer
Caroline Van De Voorde
Contactpersoon

Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan!